Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης 46,
Αγ. Δημήτριος Αττικής 173 42
Email: info@alifragis.gr
Phone: +30.2109967158